Zgodovina podjetja

V letu 1947 je bila Goriška priključena k Jugoslaviji brez mestnega središča Gorice, kar je vplivalo na razvoj trgovine na drobno, predvsem trgovine za prodajo tekstilnega blaga.

Novo mesto Nova Gorica se je razvijalo in s tako dinamiko naj bi se razvijala tudi trgovina. Za razvoj tekstilne trgovine je bilo prav gotovo odločilno, da je bilo leta 1962 ustanovljeno specializirano trgovsko podjetje s tekstilnim blagom – MANUFAKTURA. Začetek je bil težak, podedovali smo zastarele prostore z malo prodajnih mest in malo kadra. Vse sile so bile najprej usmerjene v razvoj trgovine v mestnem središču in večjih krajih v občini, kasneje pa tudi v drugih občinah - Sežani, Izoli in Ajdovščini.

Podjetje si je vedno prizadevalo za doseganje čim boljših rezultatov; poslovne odločitve so bile ekonomsko utemeljene, saj smo si prizadevali ravnati kot dobri gospodarji. Obstoječim prodajalnam tekstila v Delpinovi ulici v Novi Gorici in Solkanu se je leta 1963 pridružila na novo zgrajena in opremljena blagovnica Modni dom, ki je pretežno pokrila potrebe po tekstilnem blagu v občinskem središču. V naslednjih letih smo zgradili oziroma kupili nove poslovne prostore in sicer: prodajalno Narodna umetnost v nebotičniku, Blagovnico v Šempetru pri Gorici, dokupili smo nove prostore v Sežani. Poslovne prostore Modnega doma je podjetje razširilo z izgradnjo dveh prizidkov, prav tako je bila obnovljena in razširjena poslovalnica v Šempetru pri Gorici. V začetku 80-tih smo odprli poslovalnico MA v Ajdovščini, spomladi 1997 smo preuredili in razširili poslovalnico Moška moda v Novi Gorici. V letu 2000 smo upravo preselili v prostore v novem objektu na Vardi, v katerem smo poleg prostorov za upravo odkupili tudi trgovski lokal, ki smo ga aktivirali proti koncu leta 2002. Po večletnih prizadevanjih in pripravah smo obnovili tudi našo največjo poslovalnico – Modni dom v Novi Gorici. S posodobitvijo in razširitvijo prodajne površine (tudi v prostore nekdanje uprave) smo pridobili sodobno blagovnico, ki v dveh etažah, kamor je z zgraditvijo klančin in vgraditvijo dvigala omogočen dostop tudi osebam s posebnimi potrebami, nudi nadvse bogato izbiro vseh vrst tekstilnega blaga, kozmetike in športnih artiklov. S tem se krog posodabljanja prodajnih prostorov nikakor ni zaključil, leta 2009 je prenovo doživela Blagovnica v Šempetru pri Gorici. Spremljati je potrebno trende v trgovini in s tem tudi ustrezno posodabljati način razporejanja in prikazovanja blaga.

Zaradi spremenjene situacije na trgu je podjetje nekaj prodajaln sicer zaprlo, hkrati pa odprlo nove: najnovejše pridobitve so trgovina v Domžalah, Kopru in Postojni ter ena dodatna v Sežani.