vizitka

Firma: MANUFAKTURA Trgovsko podjetje d.d.
Skrajšana firma: MANUFAKTURA d.d.
Sedež: Sedejeva ulica 6, 5000 Nova Gorica

T: +386 5 33 30 290
F: +386 5 30 27 453

Spletna stran: www.manufaktura.si
E: manufaktura@manufaktura.si

Matična številka: 5025168
Davčna številka: SI52304680
TRR: SI56 0475 0000 0476 709

Osnovni kapital družbe: 982.226,82 EUR

Organi družbe:

1. Skupščina
2. Nadzorni svet:

  • g. Leon Makarovič, predsednik NS
  • ga. Katja Blažič Rusjan, članica NS
  • ga. Suzana Jež, predstavnica delavcev družbe v NS

3. Uprava: Boris Tušar, direktor