Sklic 26. redne skupščine družbe Manufaktura d.d. v torek, 22. junija 2021 ob 13,00 uri

datum: 26.05.2021

Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah - 1 (Ur. l. RS, št. 65/09 z zakonskimi spremembami in dopolnitvami) in točko 7.3 Statuta Manufakture d.d., Nova Gorica, uprava družbe sklicuje 26. redno skupščino družbe Manufaktura d. d., Sedejeva ulica 6, Nova Gorica, ki bo v torek, dne 22.06.2021 ob 13. uri, v konferenčni dvorani Območne obrtno-podjetniške zbornice Nova Gorica, Ulica Gradnikove brigade 6, Nova Gorica.

sklic 26. redne skupscine v torek, 22.6.2021.pdf