Sklic 24. redne skupščine družbe Manufaktura d.d. v torek, dne 18.06.2019 ob 13. uri

datum: 11.06.2019

Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah - 1 (Ur. l. RS, št. 65/09 z zakonskimi spremembami in dopolnitvami) in točko 7.3 Statuta Manufakture d.d., Nova Gorica, uprava družbe sklicuje:

24. redno skupščino družbe Manufaktura d. d., Sedejeva ulica 6, Nova Gorica, ki bo v torek, dne 18.06.2019 ob 13. uri, na sedežu družbe, Sedejeva ulica 6, Nova Gorica

Sklic skupščine torek, 18.6.2019.pdf