Sklic 23. redne skupščine družbe Manufaktura d.d. v četrtek, 14.06.2018 ob 13,00 uri

datum: 21.05.2018

Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah - 1 (Ur. l. RS, št. 65/09 z zakonskimi spremembami in dopolnitvami) in točko 7.3 Statuta Manufakture d.d., Nova Gorica, uprava družbe sklicuje:
23. redno skupščino družbe Manufaktura d. d., Sedejeva ulica 6, Nova Gorica, ki bo v četrtek, dne 14.06.2018 ob 13. uri, na sedežu družbe, Sedejeva ulica 6, Nova Gorica

Sklic skupščine četrtek 14 06 2018 -2.pdf