21. redna skupščina družbe Manufaktura d. d.

datum: 26.04.2016

Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah - 1 (Ur. l. RS, št. 65/09 z zakonskimi spremembami in dopolnitvami) in točko 7.3 Statuta Manufakture d.d., Nova Gorica, uprava družbe sklicuje: 21. redno skupščino družbe Manufaktura d. d., Sedejeva ulica 6, Nova Gorica

Sklic skupščine 31.5.2016